• Diagnoza
  • Konsultacje
  • Terapia
  • Doradztwo
  • Szkolenia

USŁUGA

CZAS TRWANIA

KOSZT

Jednorazowa konsultacja psychologiczna

45 minut

80 zł

Jednorazowa konsultacja logopedyczna

45 minut

80 zł

Jednorazowa konsultacja pedagogiczna

45 minut

80 zł

Diagnoza pedagogiczna bez wydania opinii

2 godziny

150 zł

Diagnoza logopedyczna bez wydania opinii

2 godziny

150 zł

Diagnoza psychologiczna bez wydania opinii

2 godziny

150 zł

Diagnoza neurologopedyczna niemowląt i dzieci z dysfagią (zaburzeniami połykania, gryzienia)

45 minut

80 zł

Diagnoza neurologopedyczna dorosłych z dysfagią, dyzartrią, afazją

45 minut

80 zł

Diagnoza dysleksji, dysgrafii i dysortografii z wydaniem opinii dla rodziców, przedszkola, szkoły

3-4 godziny

300 zł

Diagnoza trudności i niepowodzeń szkolnych z wydaniem opinii dla rodziców, przedszkola, szkoły

2-3 godziny

250 zł

Ocena dojrzałości szkolnej 5 i 6 – latków z wydaniem opinii dla rodziców, przedszkola, szkoły

1,5-2 godziny

200 zł

Terapia psychologiczna

1 godzina

80 zł

Terapia logopedyczna

1 godzina

80 zł

Terapia logopedyczna z dogoterapią

1 godzina

80 zł

Terapia dzieci z dysleksją

1 godzina

80 zł

Terapia dzieci w opóźnionym rozwojem mowy

1 godzina

80 zł

Terapia wad wymowy dzieci w wieku przedszkolnymi wczesnoszkolnym

1 godzina

80 zł

Terapia logopedyczna w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju

45 minut

60 zł

Terapia psychoterapeutyczna (TSR, poznawczo-behawioralna)

45 minut

60 zł

Terapia logopedyczna w zakresie wad słuchu

45 minut

60 zł

Terapia dzieci autystycznych

45 minut

60 zł

Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

1 godzina

80 zł

Terapia małżeństw i par

1 godzina

80 zł

Terapia rodzinna

1 godzina

80 zł

Terapia indywidualna zaburzeń lękowych

1 godzina

80 zł

Terapia behawioralna

45 minut

60 zł

Terapia grupowa radzenia sobie ze stresem i emocjami - dla dzieci

10 spotkań

250 zł

Terapia indywidualna radzenia sobie ze stresem i emocjami - dla dzieci

1 godzina

80 zł

Terapia grupowa radzenia sobie ze stresem i emocjami - dla dorosłych

10 spotkań

250 zł

Terapia indywidualna radzenia sobie ze stresem i emocjami - dla dorosłych

1 godzina

80 zł

Dogoterapia grupowa

10 spotkań

250 zł

Dogoterapia indywidualna

1 godzina

60 zł

Terapia kobiet doświadczających przemocy - zajęcia grupowe

10 spotkań

250 zł

Psychoterapia indywidualna (w nurcie poznawczo-behawioralnym)

45 minut

60 zł

Psychoterapia indywidualna dla osób otyłych i z nadwagą

45 minut

60 zł

Grupa wsparcia dla osób z otyłością i nadwagą

10 spotkań

250 zł

Zajęcia socjoterapeutyczne - terapia grupowa

12 spotkań

300 zł

Zajęcia dla dzieci z przejawami nadpobudliwości psychoruchowej - terapia grupowa

20 spotkań

500 zł

Zajęcia dla dzieci przeżywających rozwód rodziców - terapia grupowa

6 spotkań

150 zł

Doradztwo zawodowe

45 minut

80 zł

Doradztwo edukacyjne

45 minut

80 zł

Mediacja pozasądowa

45 minut

80 zł

 

  • Umawianie wizyt:
  • Osobiście: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 2 (II piętro)
  • Telefonicznie: 720-865-788
  • Mailowo: kontakt@poradnia-pruszcz.pl