• Diagnoza
  • Konsultacje
  • Terapia
  • Doradztwo
  • Szkolenia

W ramach działalności poradni prowadzimy doradztwo w zakresie:
- pozytywnych metod wychowawczych, nakierowanych na właściwy rozwój dziecka, wspierający jego potencjał
-
sposobów radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi w odniesieniu do dzieci i młodzieży
- postępowania z dzieckiem mającym trudności w nauce (m.in. dysleksją, dysgrafią, dysortografią) lub z dzieckiem uzdolnionym
- postępowania z dziećmi z nadpobudliwością psychoruchową
- sposobów wspierania rozwoju psychoruchowego małego dziecka
- przygotowania dziecka do nauki w przedszkolu, szkole
- sposobów postępowania z dzieckiem nieśmiałym, wycofanym, mającym trudności w kontaktach społecznych
- sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, metod obniżenia stresu, napięcia emocjonalnego
- wyboru drogi kształcenia i zawodu
- mediacji pozasądowych

  • Umawianie wizyt:
  • Osobiście: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 2 (II piętro)
  • Telefonicznie: 720-865-788
  • Mailowo: kontakt@poradnia-pruszcz.pl