• Diagnoza
  • Konsultacje
  • Terapia
  • Doradztwo
  • Szkolenia

Konsultacja ze specjalistą służy wstępnej analizie problemu, z którym zgłasza się osoba zainteresowana oraz motywacji do szukania wsparcia, pomocy. Dla rodziców zaniepokojonych problemami dziecka stanowi szansę na kontakt z osobą rozumiejącą ich niepokój i gotową wspólnie z nimi pracować nad poszukiwaniem rozwiązań i adekwatnych metod pomocy.

Dzięki konsultacji możliwe jest zaproponowanie i ewentualne zaplanowanie konkretnej formy pomocy, wskazanie rodzaju terapii, skierowanie do odpowiedniego specjalisty. Udział w terapii lub innej formie wsparcia jest dobrowolny i wymaga zgody osoby poszukującej pomocy.

Konsultacja to najczęściej jedno spotkanie, trwa od 45 minut do 1 godziny.

  • Umawianie wizyt:
  • Osobiście: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 2 (II piętro)
  • Telefonicznie: 720-865-788
  • Mailowo: kontakt@poradnia-pruszcz.pl