• Diagnoza
  • Konsultacje
  • Terapia
  • Doradztwo
  • Szkolenia

Anita Czartek

Absolwentka studiów magisterskich na kierunku logopedia, o specjalności neurologopedia na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów licencjackich na kierunku: pedagogika, o specjalności logopedia na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

Praktykę zawodową zdobywała m.in. w Przedszkolu Sióstr Elżbietanek w Gdańsku, Przychodni "Remed + Lectus" w Gdańsku, Szkole Podstawowej nr 44 im. Adama Mickiewicza w Gdańsku; NZOZ „Przychodnia Brzeźno” w Gdańsku, Zespole Szkół Integracyjnych w Inowrocławiu;

W swojej pracy zajmuje się głównie diagnozą i terapią logopedyczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz diagnozą i terapią neurologopedyczną pacjentów z afazją, dyzartrią, MPD, autyzmem.

Posiada 2 letnie doświadczenie zawodowe.

Uczestniczyła w wielu warsztatach i szkoleniach z zakresu logopedii i neurologopedii.

Jest osobą pełną energii i pozytywnego myślenia. Chętnie podejmuje się nowych wyzwań, szczególnie tych na polu zawodowym. 

W wolnym czasie lubi podróżować, jeździć na rowerze i oglądać skecze kabaretowe.

Jako absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej wykorzystuje w terapii logopedycznej różne formy muzyczne, które doskonale się sprawdzają zwłaszcza w pracy z najmłodszymi.

 

Martyna Gajewska

Absolwentka logopedii i pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego.

Praktykę zawodową realizuje jako logopeda współpracując głownie z przedszkolami oraz żłobkiem.

Posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Jest osobą empatyczną, pomysłową, otwartą na rozwój i bardzo lubiącą pracę z dziećmi.

 

Elwira Kamola

Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Filologii polskiej i Pedagogiki na Uniwersytecie Gdańskim. Praktykę zawodową realizuje jako filolog, doktorant, pedagog, nauczyciel języka polskiego pracując w szkole wyższej i liceum dla dorosłych.

W swojej pracy codziennie styka się z przejawami dysleksji, dysgrafii i dysortografii. Wiele niepowodzeń szkolnych można zniwelować bądź wyeliminować.

Posiada trzyletnie doświadczenie zawodowe.

Publikuje artykuły naukowe, wygłasza artykuły w licznych konferencjach naukowych, nieustannie rozwija się zawodowo.

Od czterech lat jest najlepszą doktorantką na wydziale, co roku otrzymuje stypendium naukowe.

Jest osobą sumienną, empatyczną, obowiązkową.

W pracy zawsze dąży do wyznaczonego sobie celu.

Kieruje się maksymą, zgodnie z którą człowiek jest najważniejszy.

 

Joanna Kulwicka

Ukończyła jednolite studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Gdańskim w roku 2013 (ścieżki specjalizacyjne: psychologia kliniczna oraz patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarna).

Praktykę zawodową realizuje jako psycholog pracując z osobami z szeroko rozumianą niepełnosprawnością (przede wszystkim z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, chorobami otępiennymi, chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością fizyczną, psychiczną i sprzężoną), a także z ich rodzinami.

W swojej pracy zajmuje się diagnozowaniem funkcjonowania poznawczego, osobowościowego i społecznego klientów oraz usprawnianiem bądź przeciwdziałaniem spadkowi tych funkcji, które objęte są u nich deficytem. Posiada 3-letnie doświadczenie zawodowe.

Aktualnie odbywa szkolenie w czteroletniej Szkole Psychoterapii Poznawczo - Behawioralnej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Sopocie.

Jest osobą odpowiedzialną, sumienną i obowiązkową.

 

Izabela Mawlichanów

Jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego: Logopedia oraz Neurologopedia.

Od 20 lat pracuje jako logopeda z dziećmi i dorosłymi. Zawodowo jest związana z szpitalem Copernicus PL w Gdańsku.

Prowadzi terapię z wcześniakami, noworodkami i niemowlętami z zaburzonym napięciem mięśniowym w obrębie aparatu artykulacyjnego, zaburzeniami funkcji pokarmowych: trudnościami z ssaniem, gryzieniem, połykaniem.

Terapię neurologopedyczną prowadzi również z dorosłymi z dysfagią (zaburzeniami połykania) oraz z afazją, dyzartrią -zaburzeniami mowy, które pojawiają się często po urazach czaszkowo-mózgowych, udarach.

Ukończyła kilkadziesiąt specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu logopedii i neurologopedii.

W swojej pracy stawia na indywidualne podejście do każdego pacjenta, rzetelną diagnozę i terapię „małych kroków” - stopniowanie trudności w ćwiczeniach.

Jest osobą spokojną i cierpliwą, zainteresowania to wycieczki rowerowe, narty i dobra książka.

 

Katarzyna Sadowska

Doktorantka Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Oligofrenopedagogiki w GWSH.

Posiada 7-letnie doświadczenie jako psycholog w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Zajmuje się wspieraniem rozwoju dzieci i młodzieży w wielu różnorodnych aspektach.

Kończyła wiele szkoleń i kursów.

Jest osobą sumienną, obowiązkową, ciągle podnosi swoje kwalifikacje.

Interesuje się psychologią, szczególnie terapią behawioralną.

 

Aleksandra Wysińska

Jest absolwentką studiów licencjackich: Logopedia z filologią polską oraz magisterskich studiów logopedycznych ze specjalnością z neurologopedii na Uniwersytecie Gdańskim i Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Obecnie jest słuchaczką Filologicznych Studiów Doktoranckich i w ramach swojej pracy zajmuje się metodami terapii pacjentów z afazją.

Zawodowo realizuje się pracując w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, gdzie prowadzi terapię pacjentów po udarach, którzy mają afazję czy dysartrię. Ponadto pracuje w przedszkolu, jako logopeda z dziećmi mającymi wady i zaburzenia mowy.

Posiada 3 letnie doświadczenie zawodowe zdobywane w świetlicy terapeutycznej, przedszkolach oraz w ramach prywatnej praktyki zawodowej.

Uczestniczyła w licznych konferencjach logopedycznych a także warsztatach, np. warsztaty dotyczące pracy z dzieckiem z Zespołem Downa.

Jest osobą pogodną, uwielbiającą czytać książki i podróżować po świecie.

  • Umawianie wizyt:
  • Osobiście: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 2 (II piętro)
  • Telefonicznie: 720-865-788
  • Mailowo: kontakt@poradnia-pruszcz.pl