• Diagnoza
  • Konsultacje
  • Terapia
  • Doradztwo
  • Szkolenia

DIAGNOZA

- pedagogiczna

- logopedyczna

- psychologiczna

- zaburzenia mowy u dzieci i dorosłych

- zaburzenia połykania i gryzienia u niemowląt, dzieci i dorosłych

- dysleksja, dysgrafia, dysortografia

- trudności i niepowodzeń szkolnych

- ocena dojrzałości szkolnej

 

TERAPIA

- pedagogiczna

- logopedyczna

- psychologiczna

- w zakresie dysleksji

- w zakresie opóźnionego rozwoju mowy

- w zakresie wad wymowy

- w zakresie wad słuchu

- dzieci z autyzmem

- rodzinna oraz par i małżeństw

- dzieci przeżywających rozwód rodziców

- osób z nadwagą i otyłością

- kobiet doświadczających przemocy

- dzieci nadpobudliwych psychoruchowo

- zaburzenia lękowe

- problemy z radzeniem sobie z emocjami i ze stresem

- uzależnienia i współuzależnienia

- dogoterapia

 

KONSULTACJE

- pedagogiczna

- logopedyczna

- psychologiczna

 

DORADZTWO

- edukacyjne

- zawodowe

 

MEDIACJA POZASĄDOWA

 

SZKOLENIA

 

Formy pomocy:

- terapia indywidualna

- terapia w małych grupach

- konsultacje i ukierunkowanie do pracy z dzieckiem w domu

- badania przesiewowe

 

Realizujemy zalecenia z opinii innych Poradni.

Respektujemy skierowania ogólnie dostępne w szkołach, a także skierowania od lekarzy.

Przyjmujemy też bez skierowań, bez rejonizacji.

  • Umawianie wizyt:
  • Osobiście: Pruszcz Gdański, ul. Kochanowskiego 2 (II piętro)
  • Telefonicznie: 720-865-788
  • Mailowo: kontakt@poradnia-pruszcz.pl